cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 04/2012/TT-BKHĐT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Ngày ban hành: 13-08-2012
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-12-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1185 ngày (3 năm 3 tháng )
 • Ngày hết hiệu lực: 30-12-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: