cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

  • Số hiệu văn bản: 102/2012/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 21-06-2012
  • Ngày có hiệu lực: 10-08-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4225 ngày (11 năm 7 tháng )
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: