cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 14/2012/TT-BCT ngày 12/06/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ

  • Số hiệu văn bản: 14/2012/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 12-06-2012
  • Ngày có hiệu lực: 26-07-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4281 ngày (11 năm 8 tháng 26 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: