cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thiết bị nâng

  • Số hiệu văn bản: 05/2012/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 30-03-2012
  • Ngày có hiệu lực: 01-10-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4282 ngày (11 năm 8 tháng 27 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: