cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp

  • Số hiệu văn bản: 04/2012/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 16-02-2012
  • Ngày có hiệu lực: 16-08-2012
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4217 ngày (11 năm 6 tháng 22 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: