cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn chế độ thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 33/2011/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 18-11-2011
 • Ngày có hiệu lực: 10-01-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-02-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1492 ngày (4 năm 1 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-02-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn chế độ thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)