cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 156/2011/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 14-11-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2012
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1322 ngày (3 năm 7 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-08-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: