cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 29/2011/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 24-10-2011
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 02-12-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-09-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 14-10-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1748 ngày (4 năm 9 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 14-10-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: