cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Về quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 15/2011/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 10-05-2011
 • Ngày có hiệu lực: 24-06-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-12-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1625 ngày (4 năm 5 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-12-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: