cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển

  • Số hiệu văn bản: 33/2011/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 19-04-2011
  • Ngày có hiệu lực: 03-06-2011
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4800 ngày (13 năm 1 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: