cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Hướng dẫn Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 44/2010/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 31-12-2010
 • Ngày có hiệu lực: 14-02-2011
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2018
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2907 ngày (7 năm 11 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 30-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: