cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Nghị định 91/2010/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 38/2010/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 24-12-2010
 • Ngày có hiệu lực: 07-02-2011
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-12-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1767 ngày (4 năm 10 tháng 7 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-12-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: