cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy

  • Số hiệu văn bản: 36/2010/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 01-12-2010
  • Ngày có hiệu lực: 02-06-2011
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 4738 ngày (12 năm 11 tháng 28 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: