cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 34/2010/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 08-11-2010
 • Ngày có hiệu lực: 23-12-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-10-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1746 ngày (4 năm 9 tháng 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 04-10-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: