cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 32/2010/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 25-10-2010
 • Ngày có hiệu lực: 09-12-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-04-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1741 ngày (4 năm 9 tháng 11 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: