cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 30/2010/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 29-09-2010
 • Ngày có hiệu lực: 16-11-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-12-2015
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 05-12-2015
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2358 ngày (6 năm 5 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-05-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: