cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 107/2007/QĐ-TTg (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 26/2010/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 13-09-2010
 • Ngày có hiệu lực: 28-10-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1936 ngày (5 năm 3 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: