cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn Tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 12/2010/TT-NHNN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngày ban hành: 14-04-2010
 • Ngày có hiệu lực: 14-04-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-12-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3214 ngày (8 năm 9 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 31-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn Tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)