cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định 100/2009/NĐ-CP quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

 • Số hiệu văn bản: 22/2010/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 12-02-2010
 • Ngày có hiệu lực: 29-03-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5225 ngày (14 năm 3 tháng 25 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: