cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 41/2009/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 30-12-2009
 • Ngày có hiệu lực: 13-02-2010
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2193 ngày (6 năm 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: