cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 16/2009/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 02-06-2009
 • Ngày có hiệu lực: 17-07-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1290 ngày (3 năm 6 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: