cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

 • Số hiệu văn bản: 09/2009/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 08-04-2009
 • Ngày có hiệu lực: 23-05-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-08-2011
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5474 ngày (14 năm 12 tháng 4 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: