cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 01/2009/TT-BXD
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
 • Ngày ban hành: 25-02-2009
 • Ngày có hiệu lực: 11-04-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 16-10-2010
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 553 ngày (1 năm 6 tháng 8 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 16-10-2010
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: