cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Nghị định 122/2008/NĐ-CP thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 03/2009/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 22-01-2009
 • Ngày có hiệu lực: 08-03-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2535 ngày (6 năm 11 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: