cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 19/2005/NĐ-CP và Nghị định 71/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 27/2008/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 20-11-2008
 • Ngày có hiệu lực: 18-12-2008
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-04-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2304 ngày (6 năm 3 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-04-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: