cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 73/2008/TT-BTC ngày 01/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quốc gia về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 73/2008/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 01-08-2008
 • Ngày có hiệu lực: 01-09-2008
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-05-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-04-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3134 ngày (8 năm 7 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-04-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: