cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 28/2007/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 05-12-2007
 • Ngày có hiệu lực: 29-12-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-06-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2720 ngày (7 năm 5 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-06-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: