cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 14/2007/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 25-07-2007
 • Ngày có hiệu lực: 03-09-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4869 ngày (13 năm 4 tháng 4 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: