cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đât, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 06/2007/TT-BTNMT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 02-07-2007
 • Ngày có hiệu lực: 03-08-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 13-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2779 ngày (7 năm 7 tháng 14 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 13-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: