cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 06/2006/TT-BTM
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại
 • Ngày ban hành: 11-04-2006
 • Ngày có hiệu lực: 11-05-2006
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-02-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3214 ngày (8 năm 9 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-02-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: