cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành Nghị định 39/2003/NĐ-CP về tuyển lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 20/2003/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 22-09-2003
 • Ngày có hiệu lực: 11-10-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-10-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4027 ngày (11 năm 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-10-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: