cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 14/2003/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 30-05-2003
 • Ngày có hiệu lực: 12-07-2003
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 29-12-2007
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 29-12-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-06-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4351 ngày (11 năm 11 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-06-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: