cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 10/2003/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 18-04-2003
 • Ngày có hiệu lực: 30-05-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4312 ngày (11 năm 9 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 20-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: