cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 71/2002/TT-BNN ngày 12/08/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại của ngành Nông nghiệp và PTNT

  • Số hiệu văn bản: 71/2002/TT-BNN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Ngày ban hành: 12-08-2002
  • Ngày có hiệu lực: 27-08-2002
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 7941 ngày (21 năm 9 tháng 6 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: