cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 4/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Về việc xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 4/1998/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 04-04-1998
 • Ngày có hiệu lực: 19-04-1998
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-06-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6261 ngày (17 năm 1 tháng 26 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-06-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: