cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 16-LĐTBXH/TT ngày 23/04/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Văn bản hết hiệu lực)

  • Số hiệu văn bản: 16-LĐTBXH/TT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 23-04-1997
  • Ngày có hiệu lực: 08-05-1997
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: