cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 giữa Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

 • Số hiệu văn bản: 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 31-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 21-03-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 08-11-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3044 ngày (8 năm 4 tháng 4 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: