cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31/12/2013 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an Quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 214/2013/TTLT-BTC-BCA
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 31-12-2013
 • Ngày có hiệu lực: 13-02-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-04-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1522 ngày (4 năm 2 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-04-2018
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: