cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/06/2013 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính-kế toán và chứng khoán

  • Số hiệu văn bản: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Ngày ban hành: 26-06-2013
  • Ngày có hiệu lực: 15-08-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3967 ngày (10 năm 10 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: