cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010 giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định 13/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2007/NĐ-CP (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 18-08-2010
 • Ngày có hiệu lực: 02-10-2010
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-07-2011
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 26-12-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 10-02-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1552 ngày (4 năm 3 tháng 2 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: