cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn Quyết định 254/2006/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

 • Số hiệu văn bản: 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày ban hành: 31-01-2008
 • Ngày có hiệu lực: 06-03-2008
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 16-11-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 16-11-2009
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4693 ngày (12 năm 10 tháng 13 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-01-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: