cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 giữa Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an Hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công An, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại
 • Ngày ban hành: 31-03-2006
 • Ngày có hiệu lực: 01-05-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 21-08-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 08-05-2019
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-11-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4936 ngày (13 năm 6 tháng 11 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-11-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 giữa Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an Hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)