cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/09/2005 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an Hướng dẫn chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an

 • Số hiệu văn bản: 85/2005/TTLT/BTC-BCA
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công An, Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 26-09-2005
 • Ngày có hiệu lực: 24-10-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6842 ngày (18 năm 9 tháng 2 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: