cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/06/2004 giữa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Quyết định 38/2004/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 28-06-2004
 • Ngày có hiệu lực: 25-07-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3812 ngày (10 năm 5 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: