cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/08/2003 giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hướng dẫn áp dụng Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

 • Số hiệu văn bản: 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Ngày ban hành: 11-08-2003
 • Ngày có hiệu lực: 21-09-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-10-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 6592 ngày (18 năm 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 08-10-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: