cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư liên bộ số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12/06/2000 giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Công an Hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết 32/1999/QH10 và Nghị quyết 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự

 • Số hiệu văn bản: 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
 • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Ngày ban hành: 12-06-2000
 • Ngày có hiệu lực: 27-06-2000
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-10-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7773 ngày (21 năm 3 tháng 18 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 08-10-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: