cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định 10/2018/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • Số hiệu văn bản: 10/2018/QĐ-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-03-2018
 • Ngày có hiệu lực: 20-04-2018
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-11-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1631 ngày (4 năm 5 tháng 21 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-11-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: