cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 • Số hiệu văn bản: 23/2018/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 23-02-2018
 • Ngày có hiệu lực: 15-04-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 23-12-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2286 ngày (6 năm 3 tháng 6 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: