cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT ngày 22/02/2018 về quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  • Số hiệu văn bản: 13/VBHN-BCT
  • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 22-02-2018
  • Ngày có hiệu lực: 22-02-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2203 ngày (6 năm 13 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: