cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

  • Số hiệu văn bản: 14/2018/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 23-01-2018
  • Ngày có hiệu lực: 23-01-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2308 ngày (6 năm 3 tháng 28 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: